Call Us : +977 - 9851217679 

info@sastogharjagga.com

land for sale

Rs. 67,50,000
N/A
Near BhediGoth
Tarkeshwor Municipallity - 2, Kathmandu
Property ID: 379
Property For: Sale
Property Type: Land
Owner :   Purna Bahadur Karki
Contact No. :  9841142217
Overview
जम्मा ५ आना कित्ता नम्बर ः- 191 स्थान:- तार्केश्र्र नगरपालिका , धर्मस्थलि - २ सिधा सम्पर्क: - :- 9841142217 ( केवल इच्छुक व्यक्तिले मात्र फोन गर्नु होल। ) नोटः- ३२ फिटको पिच हुनलागेको (भेडिगाेठ काभ्रेस्थलि)बाटो बाट वाया पट्टि भित्र आन्दाजी 500 मिटर भित्र र १६ फिटको काच्हि बाटो बाट 3 घडेरि भित्र 5 फिटे बाटोमा.
Property Details
Front Mahoda : 29 (Feet)
Access Road : 5 (Feet)
Facing Towards : ३२ फिटको पिच हुनलागेको (भेडिगाेठ काभ्रेस्थलि)बाटो बाट वाया पट्टि भित्र आन्दाजी 500 मिटर भित्र र १६
Google Map

Find a Locations