Commercial Land at kupondole

Rs. 0 [Negotiable]
1-3-1-0 (Rop-Ana-Pai-Dam)
Kupondole
Lalitpur Metropolitan - 1, Lalitpur
Property ID: 320
Property For: Sale
Property Type: Commercial Property/Space
Owner :   amitraj mulmi
Contact No. :  9856021888
Overview
कुपन्डोल बागमती करिडोरमा र पछाडि पनि बाटो भएको दोहोरो मोहडा भएको १९.५ आना जग्गा बिक्रीमा। व्यापारिक प्रयोजनका लागी अति उपयुक्त।
Property Details
Access Road : N/A
Google Map

Find a Locations